Kradzież samochodu w leasingu – jakie są konsekwencje?

Leasing samochodowy to już od wielu lat jedna z popularnych metod finansowania zakupu auta dla firmy. Główna idea przekazania pojazdu w użytkowanie w zamian za opłaty ratalne pozostaje taka sama. W ramach umowy leasingu – zgodnie z art. 7091 Kodeksu cywilnego – finansujący przekazuje korzystającemu przedmiot do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne (…). Oznacza to, że – inaczej niż np. w kredycie samochodowym – leasingowanie nie powoduje przeniesienia na leasingobiorcę prawa własności pojazdu. Auto można natomiast wykupić po zakończeniu kontraktu. W związku z tym, że leasingowane auto nie jest własnością użytkującego go leasingobiorcy, pojawia się pytanie o to, co dzieje się w przypadku, gdy pojazd zostanie skradziony. W tym artykule wyjaśniamy, jakie konsekwencje wiążą się z kradzieżą leasingowanego samochodu w okresie umowy. Odnosimy się do sytuacji, w których umowa leasingowa nakłada na korzystającego obowiązek pokrywania kosztów związanych z ubezpieczeniem auta.

Skutki kradzieży auta w leasingu

Ustawodawca przewidział sytuację, w której leasingobiorca traci samochód w okresie obowiązywania umowy. Jak stanowi art. 7095, jeśli korzystający utraci wydany mu przedmiot leasingu, a okoliczności tego zdarzenia wskazują na brak winy z jego strony, wówczas umowa leasingu wygasa. Oczywiście leasingobiorca zobowiązany jest jak najszybciej powiadomić leasingodawcę o zaistniałej sytuacji.

Fakt, że umowa leasingu wygasła, nie przekłada się jednak na automatyczne zwolnienie korzystającego z opłat wynikających z jej postanowień. Mówi o tym art. 7095 par. 3, w którym czytamy, że finansujący (czyli leasingodawca) może domagać się od leasingobiorcy natychmiastowego pokrycia wszystkich rat miesięcznych pozostałych do końca umowy. Kwota do zapłaty przez korzystającego ulega jednak pomniejszeniu:

  • o należności z tytułu ubezpieczenia,
  • o koszty naprawienia szkody,
  • a także ze względu na wcześniejszą spłatę rat miesięcznych – ustawodawca mówi tu o korzyściach, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem.

Warto zwrócić uwagę na to, że omawiany artykuł Kodeksu cywilnego odnosi się nie tylko do sytuacji kradzieży auta (przedmiotu leasingu), ale do każdego zdarzenia, w wyniku którego korzystający utraci pojazd. Oczywiście podstawowym warunkiem uprawniającym do zastosowania omówionych powyżej przepisów jest brak odpowiedzialności ze strony leasingodawcy za zaistniałe zdarzenie.

Co zrobić, by bezpiecznie korzystać z leasingu?

Optymalny sposób ochrony interesów zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy przed skutkami ewentualnej utraty samochodu zasugerował już sam ustawodawca. W art. 7096 Kodeksu cywilnego czytamy, że koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu ponoszone przez leasingobiorcę obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach – o ile konkretne zapisy umowy nie stanowią inaczej. 

W praktyce obowiązek ubezpieczenia leasingowanego pojazdu stanowi najczęściej jedno z postanowień umowy leasingowej. Korzystający pokrywa składki na ubezpieczenie OC – którego wykupienie jest obligatoryjne ze względu na przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – a także składki na ubezpieczenia NNW oraz AC. Tak kompleksowy pakiet polis daje bardzo szeroki zakres ochrony na wypadek zarówno zdarzeń drogowych, jak i różnego rodzaju uszkodzeń pojazdu czy jego utraty.

Jakie ubezpieczenia auta w leasingu wybrać?

Leasingodawca nie oczekuje od leasingobiorcy, aby ten poszukiwał odpowiednich ofert ubezpieczeniowych we własnym zakresie. Leasingobiorca może skorzystać z gotowej propozycji ubezpieczeń rekomendowanych przez finansującego. W takim przypadku ma pewność, że zaproponowane polisy spełniają wszystkie wymogi umowy i dają pełen zakres ochrony.

Leasingobiorca ma prawo do samodzielnego wyboru produktów ubezpieczeniowych. W kontrakcie leasingowym można znaleźć szczegółowe wytyczne dotyczące akceptowanych przez finansującego warunków ubezpieczeń. Leasingodawca może np. wprost wskazać, aby polisa AC zawierała ochronę zarówno przed ryzykiem uszkodzenia, jak i kradzieży bądź zrabowania auta. W sytuacji, gdy korzystający poszukuje samodzielnie odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, wybrane oferty przedstawia leasingodawcy do akceptacji w formie pisemnej.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP MTE

Wartym uwagi rozwiązaniem jest Ubezpieczenie straty finansowej GAP MTE. Gwarantuje ono leasingobiorcy ochronę przed kosztami zarówno w razie zniszczenia pojazdu, jak i jego utraty w wyniku kradzieży. Polisa ta zapewnia leasingobiorcy dodatkowe świadczenie finansowe, jeśli suma ubezpieczenia otrzymana z AC jest niższa niż wartość auta zgłoszona do ochrony w ramach GAP MTE. Jeśli tak się stanie, ubezpieczony może otrzymać odszkodowanie stanowiące do 40% wartości pojazdu z dnia kradzieży, a także maksymalnie 5000 zł zwrotu kosztów, które poniesie w związku z zawarciem nowej umowy. Co ważne, ochrona ubezpieczeniowa GAP MTE działa również w sytuacji, w której odszkodowanie z AC pokryje całkowitą wartość początkową auta. Ubezpieczony otrzymuje wówczas 1000 zł na cel dowolny i maksymalnie do 9000 zł jako zwrot kosztów zawarcia nowej umowy leasingowej. Więcej informacji o ubezpieczeniu GAP MTE.

Najnowsze artykuły

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce

A czy Ty wiesz, w co powinien być wyposażony Twój samochód, by zgodnie z przepisami poruszać się po polskich drogach?

  • 2024-05-13
Co to jest RRSO

Co to jest RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, to jeden z najistotniejszych parametrów w przypadku korzystania z kredytu.

  • 2023-11-29
Audi A7 Sportback TFSI e

Hybrydy plug-in od Audi w finansowaniu

Hybryda plug-in to półelektryczny samochód, czyli taki, który ma silnik spalinowy, ale którego baterie możesz także podładować w domowym gniazdku. Marka Audi oferuje kilka modeli tego typu. Hybrydy plug-in od Audi to między innymi: A3 Sportback …

  • 2023-03-08

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: Škoda, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.