Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Wielu przedsiębiorców zapytanych o rodzaje finansowania wskazałoby zapewne na leasingi KLASYCZNE i JAK ABONAMENT. Z punktu widzenia rachunkowości jednak podstawowym podziałem umów finansowania jest leasing operacyjny oraz finansowy. W artykule wskazujemy, czym się one różnią, a także w jaki sposób każdy z nich wpływa na rozliczenia przedsiębiorstwa.

Spis treści:

Czym jest leasing?

Leasing to forma finansowania zdefiniowana w art. 709 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Według definicji zawartej we wspomnianym artykule w ramach umowy leasingu finansujący oddaje do użytku korzystającego rzecz – a korzystający, w zamian za jej użytkowanie, płaci finansującemu wynagrodzenie w postaci rat o ustalonej wysokości. Warto zauważyć, że korzystający może przedmiotu leasingu używać, ale także używać i „pobierać [z niego – przyp.red.] pożytki”, co ma duże znaczenie ze względu na fakt, że wielu przedsiębiorców wykorzystuje leasingowane auta (a także inne środki trwałe jak maszyny czy urządzenia) bezpośrednio w działalności, która przynosi im dochody. Dla uznania danego kontraktu za umowę leasingu kluczowe jest sformułowanie jej na piśmie oraz zawarcie na czas określony. Podana definicja nie wskazuje jednak jeszcze, jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym – te omawiamy w dalszej części artykułu.

Leasing finansowy – charakterystyka (według Krajowego Standardu Rachunkowości)

Informacji o tym, jakie warunki musi spełnić umowa finansowania, aby została uznana za leasing finansowy, dostarcza Krajowy Standard Rachunkowości Nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Według KRS nr 5 finansujący musi zobowiązać się do przeniesienia własności samochodu (czyli przedmiotu leasingu) na korzystającego bez dodatkowych opłat, umowa finansowania musi zostać zawarta na okres odpowiadający minimum 75% znormalizowanego okresu amortyzacji pojazdu, a łączna suma opłat powinna pokryć co najmniej 90% wartości początkowej auta. Charakterystyczną cechą leasingu finansowego może być również zobowiązanie leasingodawcy do przedłużenia umowy na kolejny okres bądź też do zawarcia – po zakończeniu jednego kontraktu – kolejnej umowy z leasingobiorcą, tym razem na korzystniejszych warunkach. Zgodnie z KRS nr 5 już jedna z powyższych cech wystarczy, aby uznać umowę finansowania za leasing finansowy – ale jeśli żaden z wymogów nie ma zastosowania do danego kontraktu oznacza to, że mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym.

Leasing operacyjny a finansowy – różnice (w ujęciu potocznym)

Opisane powyżej założenia i różnice mogą okazać się nieco skomplikowane dla osób niemających na co dzień do czynienia z rachunkowością. Dlatego znacznie częściej spotykanym porównaniem dwóch form leasingu jest zestawienie kryteriów, według których księguje się opłaty wynikające z umowy:

  • Leasing operacyjny to taki, w przypadku którego korzystający jest jedynie użytkownikiem pojazdu. Odpisów z tytułu amortyzacji dokonuje zatem leasingodawca, natomiast leasingobiorca może potraktować całość rat miesięcznych – czyli ich część kapitałową i odsetkową – jako koszt uzyskania przychodu. Do kosztów zalicza również opłatę wstępną, jeśli decyduje się na jej wniesienie. Podczas rozliczeń konieczne jest zachowanie ustawowych limitów wynoszących 150 tys. zł dla aut osobowych i 225 tys. zł dla aut elektrycznych. Należny podatek VAT rozliczany jest w każdej racie miesięcznej. Po zakończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot leasingu, spłacając jego wartość końcową. Należy również pamiętać, że aby Urząd Skarbowy uznał daną umowę finansowania za leasing operacyjny, musi ona zostać zawarta na minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji auta, a łączna suma opłat powinna pokryć co najmniej wartość początkową pojazdu.
  • Leasing finansowy obejmuje umowy, w których odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Jednocześnie oznacza to, że w kosztach uzyskania przychodu odnotowywana jest tylko część odsetkowa rat, a zamiast pozostałej rozliczane są właśnie odpisy amortyzacyjne. Cała należna kwota podatku VAT naliczana jest na początku umowy. A gdy kontrakt dobiegnie końca i korzystający spłaci ostatnią ratę, objęte finansowaniem auto przechodzi na jego własność bez dodatkowych opłat.

Warto podkreślić, że w ujęciu leasing operacyjny a finansowy nie ma wariantu lepszego i gorszego. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb konkretnej firmy oraz jej własnej decyzji popartej analizą korzyści możliwych do uzyskania w każdej z tych dwóch form finansowania.

Oferty leasingu dostępne w Volkswagen Financial Services

Powyższe zestawienie, porównujące leasing operacyjny i finansowy, stanowi dobry wstęp do przyjrzenia się bliżej ofertom leasingów operacyjnych, dostępnych w Volkswagen Financial Services. W tym przypadku do wyboru masz dwie formy finansowania: leasing KLASYCZNY lub JAK ABONAMENT.

  • W leasingu KLASYCZNYM raty miesięczne naliczane są w oparciu o całkowitą wartość pojazdu. Jeśli zatem atrakcyjna jest dla Ciebie możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu nieco wyższej kwoty, ta propozycja będzie odpowiedniejsza. Leasing KLASYCZNY stanowi również prostą drogę do zakupu wybranego pojazdu – dzięki odpowiednio dobranym parametrom finansowania, możesz bowiem uzyskać bardzo niską wartość wykupu na poziomie 1% wartości całkowitej auta.
  • Leasing samochodu JAK ABONAMENT jest finansowaniem, w którym podstawę do naliczenia rat miesięcznych stanowi spadek wartości auta w okresie umowy. Tę formę rekomendujemy Ci zatem, jeśli chcesz korzystać z samochodu, a jednocześnie płacić za niego możliwie jak najniższe raty. Gdy finansowanie będzie zbliżało się ku końcowi, podejmujesz decyzję co do przyszłości samochodu. Możesz zatrzymać go po spłacie wartości końcowej, masz jednak także alternatywę w postaci zwrotu samochodu do dealera, aby np. przejrzeć ofertę aut z nowszego rocznika i zawrzeć nową umowę finansowania na inne auto. Pamiętaj również, że w obu formach leasingu dostępnych w Volkswagen Financial Services najniższa opłata wstępna wynosi 0% wartości całkowitej pojazdu, a to oznacza, że nie musisz wpłacać większej kwoty przy podpisywaniu umowy.

Aby oszacować kwotę miesięcznej raty za wybrane auto w leasingu KLASYCZNYM i JKA ABONAMENT, skorzystaj z kalkulatorów online dostępnych na stronie Volkswagen Financial Services.

Najnowsze artykuły

oplata wstepna leasing

Opłata wstępna w leasingu

Czym jest opłata wstępna w leasingu, na co wpływa i jak ją rozliczyć w firmie? Tego dowiesz się z naszego artykułu. Sprawdź.

  • 2024-07-04

Rodzaje leasingu samochodu

Poznaj rodzaje leasingu samochodu, by dowiedzieć się, w jaki sposób możesz sfinansować swoje nowe auto.

  • 2024-06-27
VW ID.Buzz Cargo

Samochody do firmy do 1000, 2000, 3000 zł netto miesięcznie w leasingu*

Sprawdź, jakie przykładowe auta do firmy możesz mieć już za 1000, 2000, 3000 złotych netto przy 36 miesięcznym okresie leasingu.

  • 2024-06-06

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: Škoda, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.