Co powinna zawierać umowa leasingu samochodu?

Co powinna zawierać umowa leasingu samochodu?

Leasing jest obok kredytów jedną z najpopularniejszych form finansowania pojazdów. O tym, jak chętnie wybierany jest przez klientów, przesądzają korzyści płynące z produktów leasingowych, ale także ich dostępność dla szerokiego kręgu zainteresowanych. Od pewnego czasu leasing skierowany jest bowiem już nie tylko do przedsiębiorstw, ale także – pod postacią leasingu konsumenckiego – do klientów indywidualnych. W artykule bierzemy pod lupę kluczowe dla finansowania dokumenty; wskazujemy, jakie elementy zawiera umowa leasingu i jakie jest ich znaczenie dla leasingobiorców.

W artykule znajdziesz informacje na temat:

Czym jest leasing?

Leasing – jako forma finansowania – doczekał się konkretnej regulacji w art. 709 Kodeksu cywilnego. Innym dokumentem ważnym z punktu widzenia leasingobiorców, tym razem jednak przede wszystkim tych, którzy użytkują auto jako firmowe, jest Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – wskazuje ona bowiem, jakie kryteria musi spełnić umowa finansowania, aby zostało ono uznane za leasing operacyjny, a jakie – za leasing finansowy.

Bez względu na konkretny rodzaj finansowania definicja leasingu wskazuje, że jest to umowa, na mocy której finansujący oddaje drugiej stronie (korzystającemu) w użytkowanie dany przedmiot, a korzystający zobowiązuje się do płacenia w zamian za jego użytkowanie określonego wynagrodzenia. Istotny jest fakt, że o ile leasingobiorcą może być przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, o tyle leasingodawca udziela finansowania w ramach prowadzonej działalności. Warto również pamiętać, że umowa leasingu samochodu musi być zawarta na piśmie.

Umowa leasingu samochodu i jej najważniejsze elementy

W umowie finansowania powinny znaleźć się takie elementy, jak:

Oznaczenie stron

Obok daty i miejsca zawarcia umowy, kluczową informacją jest oznaczenie stron. Przedsiębiorstwo udzielające leasingu nazywane jest finansującym, natomiast leasingobiorca to korzystający. W zależności od charakteru finansowania korzystającym może być przedsiębiorstwo (w umowach leasingu finansowego, a także operacyjnego – KLASYCZNEGO i JAK ABONAMENT). Podczas składania podpisu pod kontraktem koniecznie należy upewnić się, czy dane korzystającego są kompletne oraz prawidłowe.

Okres umowy

Okres, na który zawarta została umowa, stanowi jeden z czynników umożliwiający rozróżnienie, czy ma ona charakter leasingu finansowego czy operacyjnego. W drugim przypadku kontrakt powinien obejmować przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, co w przypadku aut osobowych przekłada się na umowę zawieraną na co najmniej 24 miesiące. W przypadku leasingu finansowego nie istnieją szczególne wymagania w kwestii liczby miesięcy, przez które będzie obowiązywał kontrakt, niemniej jednak okres ten również musi być określony w umowie.

Określenie przedmiotu umowy

Przedmiotem umowy leasingu może być nie tylko pojazd – choć w naszym przypadku koncentrujemy się właśnie na samochodach – ale także maszyna, urządzenie, a nawet nieruchomość. Kontrakt zawiera nie tylko wskazanie modelu i marki auta objętego finansowaniem, ale także szczegóły jego wyposażenia oraz konfiguracji. W Volkswagen Financial Services klienci mają bardzo szerokie możliwości indywidualnego dopasowania pojazdu do swoich potrzeb – a wszelkie ustalenia na ten temat uwzględniane są w umowie. Zostają zresztą objęte finansowaniem, ponieważ ich koszt można wliczyć w miesięczną ratę leasingu.

Wynagrodzenie finansującego

Opłaty związane z leasingiem operacyjnym podzielone są zasadniczo na trzy części: opłatę wstępną, wnoszoną przez leasingobiorcę przy zawieraniu umowy, następnie raty miesięczne płacone przez cały okres umowy, a także wartość końcową, czyli ratę balonową. W przypadku leasingu finansowego wartość końcowa nie istnieje – pojazd staje się składnikiem majątku leasingobiorcy po spłacie ostatniej raty miesięcznej.

Nadmieńmy, że wstępna kalkulacja finansowania możliwa jest jeszcze przed odwiedzeniem salonu dealerskiego. O tym, jaka będzie rata leasingu za konkretny model auta, możesz przekonać się, korzystając z kalkulatorów leasingu przygotowanych przez Volkswagen Financial Services.

Sposób zakończenia umowy leasingu

Kwestia wariantu zakończenia umowy dotyczy leasingu operacyjnego. W przypadku leasingu JAK ABONAMENT i KLASYCZNEGO korzystający otrzymuje bowiem najczęściej dwa warianty zakończenia kontraktu: jednym z nich jest możliwość zwrotu użytkowanego pojazdu do dealera, natomiast drugim – spłata wartości końcowej, czyli wykup auta, po którym przechodzi ono na własność leasingobiorcy. W Volkswagen Financial Services wartość rezydualna auta uwzględniana jest zawsze w treści umowy finansowania – znając z góry jej wysokość, klient może bowiem łatwiej podjąć decyzję co do zwrotu lub wykupu samochodu. Wszelkie ustalenia dotyczące opcji zakończenia umowy są wyszczególnione w treści kontraktu.

Prawa i obowiązki stron umowy

Zadaniem kontraktu leasingowego jest uregulowanie i doprecyzowanie wszelkich kwestii ważnych z punktu widzenia stron. Należą do nich również zobowiązania oraz prawa zarówno korzystającego, jak i finansującego. Dotyczą one m.in. kwestii rejestracji oraz odbioru przedmiotu umowy, sposobu jego użytkowania, odpowiedzialności za poszczególne kwestie związane z eksploatacją pojazdu – w tym dokonywane przeglądy techniczne czy też użytkowanie auta przez osoby inne niż leasingobiorca. Jednym z istotnych warunków kontraktu jest także wymóg związany z ubezpieczeniem auta – zarówno w kwestii konkretnych rodzajów polis komunikacyjnych, jak i wymogów, jakie muszą one spełnić.

Umowa leasingu samochodu a inne dokumenty

Podpisywana przez leasingobiorcę umowa leasingu samochodu powiązana jest z kilkoma innymi ważnymi dokumentami. Należą do nich: harmonogram spłaty rat leasingu, Ogólne Warunki Umów Leasingu, a także Tabela Opłat i Prowizji, w której wyszczególnione zostały wszystkie usługi oraz czynności wiążące się z opłatami, a także aktualna wysokość tych opłat. Wymienione dokumenty są przesyłane na adres korespondencyjny leasingobiorcy w ciągu kilku dni roboczych od dnia zawarcia umowy w salonie dealerskim – odstęp czasowy wynika z faktu ich weryfikowania i zatwierdzania przez specjalistów Volkswagen Financial Services.

Najnowsze artykuły

VW ID.Buzz Cargo

Samochody do firmy do 1000, 2000, 3000 zł netto miesięcznie w leasingu*

Sprawdź, jakie przykładowe auta do firmy możesz mieć już za 1000, 2000, 3000 złotych netto przy 36 miesięcznym okresie leasingu.

  • 2024-06-06

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce

A czy Ty wiesz, w co powinien być wyposażony Twój samochód, by zgodnie z przepisami poruszać się po polskich drogach?

  • 2024-05-13
Dlaczego warto kupić samochód elektryczny w finansowaniu

Dlaczego warto kupić samochód elektryczny w finansowaniu?

Sprawdź jakie są zalety aut elektrycznych i dlaczego warto skorzystać z finansowania samochodu elektrycznego.

  • 2023-12-15

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: Škoda, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.