Volkswagen Bank Polska

Najczęściej zadawane pytania

 • Jeśli kupię w waszym rozwiązaniu finansowym samochód, kto będzie właścicielem auta? Ja (Klient) czy bank?

  Właścicielem auta od początku umowy kredytowej aż do jej zakończenia jest Klient.

 • Czy mogę wcześniej spłacić raty za mój samochód?

  Zgodnie z zapisami umowy Klient - konsument może spłacić kredyt przed terminem, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Opłata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu przez Klienta – nie-konsumenta jest zgodna z tabelą Opłat i Prowizji umieszczona na www.vwbank.pl.

 • Jeśli po spłacie kredytu nie będę mieć wystarczającej ilości pieniędzy na wykup, to co powinienem zrobić?

  W takim przypadku można: 1. Zwrócić samochód do Volkswagen Bank i tym samym zakończyć umowę kredytu. 2. Zdecydować się na rozłożenie kwoty ostatniej raty (wartości końcowej) na miesięczne raty. Volkswagen Bank przygotuje dla Klienta ofertę kredytu ratalnego i nową umowę kredytową do podpisu.

 • Dlaczego bank jest właścicielem pojazdu?

  Bank nie jest Właścicielem pojazdu. Właścicielem jest Klient.

 • Czy kupując auto w jednym salonie będę mógł zostawić je po upływie EasyDrive/Kredytu Moc Niskich Rat/ŠKODA KREDYT NISKICH RAT w innym salonie w Polsce?

  Zwrot auta może odbywać się w dowolnym salonie Grupy Volkswagen (salony ŠKODA, Audi, VW, Seat, Porsche) na terenie całej Polski.

 • Czy oferta nie zmieni się w trakcie trwania umowy?

  Zgodnie z zapisem w umowie oprocentowanie kredytu może ulec zmianie (zapis §5 umowy kredytowej) Bank ma możliwość zmiany oprocentowania w zależności od zmieniających się warunków finansowych na rynku międzybankowym.

 • Co w sytuacji gdybyśmy chcieli wcześniej sprzedać auto?

  Mamy dwie możliwości. Spłata całkowita kredytu lub wystąpienie do Banku o wydanie warunkowej zgody na sprzedaż pojazdu (opłata za wydanie decyzji zgodna z TOiP).

 • Czy są dodatkowe koszty rozłożenia wykupu auta na raty?

  Nie pobieramy opłaty za rozłożenie wykupu auta na raty. Klient podpisuje z Bankiem nową umowę kredytową na nowych warunkach finansowych.

 • Jaką ofertę otrzymam, jeśli będę chciał pozostawić samochód i rozłożyć wartość wykupu na dalsze raty?

  W sytuacji, kiedy Klient będzie chciał rozłożyć pozostałą po zakończeniu umowy wartość wykupu na dalsze raty, Bank przedstawi mu dostępną w danym momencie ofertę dedykowaną Klientom korzystającym z EasyDrive/Kredytu Moc Niskich Rat/ŠKODA KREDYT NISKICH RAT.

 • Dlaczego jest ograniczenie kredytowania do 4 lat?

  EasyDrive/Kredyt Moc Niskich Rat/ŠKODA KREDYT NISKICH RAT nie jest oferowany w okresach dłuższych niż 4 lata, ponieważ wtedy przyjmuje cechy klasycznego kredytu ratalnego.

 • Co w przypadku, gdy będę mieć stłuczkę lub zarysuję auto? Czy będę mógł oddać auto z powrotem do salonu po upływie kredytu?

  Klient w czasie trwania umowy EasyDrive/Kredytu Moc Niskich Rat/ŠKODA KREDYT NISKICH RAT zobowiązany jest do zgłoszenia każdej zaistniałej szkody do Banku oraz do naprawy samochodu w ASO. Wpływ naprawionej szkody na wartość pojazdu w momencie jego zwrotu po zakończeniu finansowania, będzie oceniany przez niezależnego Rzeczoznawcę. Zasady zwrotu pojazdu określa „Przewodnik użytkowania i zwrotu pojazdu, który Klient otrzymuje wraz z umową kredytu. W przypadku, gdy samochód ma drobne szkody, zostaną one wycenione przez niezależnego Rzeczoznawcę podczas oceny stanu technicznego w chwili zwrotu pojazdu. Klient jest zobowiązany pokryć je zgodnie z opisanymi zasadami w „Przewodniku użytkowania i zwrotu pojazdu” tj. paragraf dotyczący Amortyzacji kosztów przy zwrocie pojazdu.

 • Co zyskuje kupując samochód w EasyDrive/Kredyt Moc Niskich Rat/ŠKODA KREDYT NISKICH RAT a nie w tradycyjnym finansowaniu?

  Korzyści jest kilka:

  Niska miesięczna rata.

  Możliwość bezproblemowej odsprzedaży samochodu po 3 albo 4 latach - to Volkswagen Bank zajmie się całym tym procesem, Klient odsprzedaje i wybiera nowe auto.

  Jeśli Klient zdecyduje się wykupić auto, może zrobić to na dwa sposoby: zakończyć umowę EasyDrive/Kredytu Moc Niskich Rat/ŠKODA KREDYT NISKICH RAT jednorazowo spłacając kwotę wartości końcowej lub rozkładając kwotę wartości końcowej na miesięczne raty.

  Elastyczność kontaktu kredytowego - decyzję o formie zakończenia kontraktu klient podejmuje po trzech latach, a nie w momencie podpisywania umowy kredytowe. To bardzo wygodne szczególnie, że trudno przewidzieć, jaka potrzebę będziemy mieć za trzy lata w kwestii używania lub posiadania samochodu.

 • Jak dokładnie będzie wyglądał odkup samochodu?

  Jest 5 etapów:

  Etap 1: Na minimum 60 dni przed końcem kontraktu kredytowego Volkswagen Bank kontaktuje się z klientem informując go o trzech możliwościach zakończenia kontraktu tj. spłata jednorazowa ostatniej raty (wysokość wartości końcowej), rozłożenie kwoty wartości końcowej na mniejsze raty lub zwrot pojazdu.

  Etap 2: O wybranym sposobie zakończenia kontraktu Klient musi poinformować Bank pisemnie min. na 30 dni przed zakończeniem umowy kredytowej.

  Etap 3: Jeśli Klient decyduje się na zwrot pojazdu umawiana jest ocena rzeczoznawcy ( min. na 14 dni przed zakończeniem kontraktu). Ocena stanu technicznego dokonywana będzie u dealera Grupy VW o umówionej godzinie w obecności Klienta Rzeczoznawca sporządzi protokół zwrotu pojazdu, potwierdzający faktyczny stan pojazdu w chwili zwrotu. Pojazd zostaje u dealera.

  Etap 4: Do 7 dni przed końcem kontraktu wysyłany jest do Klienta kosztorys naprawy za ponadnormatywne zużycie (w przypadku, gdy takie ponadnormatywne zużycie ma miejsce). Kosztorys bazuje na przewodniku użytkowania i zwrotu pojazdu Klient powinien zaakceptować kosztorys i uiścić opłatę z tytułu uszkodzeń wykraczających ponad normatywne zużycie. Jeśli Klient nie zgadza się z kosztorysem, ma prawo powołać innego rzeczoznawcę (na koszt Klienta) z listy certyfikowanych rzeczoznawców dostępnych na rynku (lista dostępna jest m.in. tutaj: http://www.mir.gov.pl/transport/transport_drogowy/informacje_o_pojazdach/rzeczoznawcy_samochodowi/strony/start.aspx.
  Dodatkowo Klient jest rozliczany z tytułu przejechanych kilometrów (więcej patrz pkt. 14)

  Etap 5: Po ocenie rzeczoznawcy i uiszczeniu wszystkich opłat następuje zawarcie „Umowy gwarancja odkupu” oraz przekazanie dokumentów pojazdu (par. 5 pkt 3 umowy gwarancji odkupu).
  W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą, Klient wystawia fakturę na Volkswagen Bank. Volkswagen Bank przesyła do Klienta pismo z rozliczeniem i zakończeniem kredytu.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na zadane pytanie, napisz do nas!

Dane Pani/Pana będą przetwarzane przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. – wszystkie z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 w celach obsługi powyższego zapytania, statystycznych oraz archiwizacji danych. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.

Zobacz czym możesz jeździć

Podaj kwotę, jaką miesięcznie chcesz płacić za nowy samochód

399 zł 1000 zł

Zaznacz, jaką marką jesteś zainteresowny