Volkswagen Bank Polska

Nabywca ma głos, czyli zakup samochodu na kredyt

Nabywca pracujący, wykształcony, a przy tym otwarty na nowoczesne, innowacyjne sposoby finansowania – taki portret kredytobiorcy kreślą wyniki badań udostępnionych w 2014 roku przez Volkswagen Bank.

Badanie otwartości Polaków na nowatorskie finansowanie przeprowadzono w oparciu o atrybuty AutoKredytu oferowanego przez Volkswagen Bank. AutoKredyt jest dedykowany dla klientów indywidualnych, osób prowadzących działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstw) i firm z sektora MŚP. Aby skorzystać z AutoKredytu nie trzeba wpłacać wkładu własnego, a właściciel pojazdu dopiero na zakończenie kontraktu decyduje o tym, czy zechce samochód zatrzymać, czy go zwrócić i wziąć nowy, w ramach kolejnej umowy. AutoKredyt jest dostępny dla klientów salonów Volkswagena i SEAT-a (AutoKredyt), ŠKODY (ŠKODA Kredyt Niskich Rat) oraz Audi i Porsche (AutoCredit).

Wśród ankietowanych ponad 1/3 wyraziła chęć skorzystania z AutoKredytu, z zachowaniem niemal pełnej równowagi między kobietami i mężczyznami. Najchętniej po tę ofertę sięgnęliby respondenci w wieku 36-45 lat, którzy mają już za sobą kluczowe i najbardziej kosztowne decyzje (kupno mieszkania czy domu) i postanawiają akumulować kapitał. Dodatkowo osoby w dojrzałym wieku mają ściśle sprecyzowane oczekiwania wobec auta, które musi spełniać potrzeby kierowcy i – często – jego rodziny. W takiej sytuacji zalety AutoKredytu stają się szczególnie istotne.

Według badań zaprezentowanych przez Volkswagen Bank, w odpowiedziach ankietowanych wyróżnia się stolica – AutoKredyt wybrałoby 56 proc. respondentów mieszkających w Warszawie. Nieco mniej liczni, choć również zdecydowanie pozytywnie oceniający cechy wygodnego finansowania są mieszkańcy miast 50 000-200 000 (41 proc). Analizując z kolei poziom wykształcenia i zatrudnienie, wśród badanych dominującą grupą są respondenci z wyższym wykształceniem oraz pracujący na etat bądź prowadzący działalność gospodarczą (głównie małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa).

AutoKredyt spełnia więc oczekiwania klientów, dla których kluczowe są wygoda i elastyczność oraz możliwość wyboru i samodzielnego decydowania o umowie kredytowej czy dalszym losie samochodu. Równie ważne są związane z poczuciem bezpieczeństwa przeglądy i naprawy auta w ASO, a także możliwość wymiany samochodu na nowy model po trzech lub czterech latach, czyli jeżdżenia zawsze nowym autem.

Źródło: Volkswagen Bank Polska

Zobacz czym możesz jeździć

Podaj kwotę, jaką miesięcznie chcesz płacić za nowy samochód

399 zł 1000 zł

Zaznacz, jaką marką jesteś zainteresowny